PRIJAVNICA ZA SKI ŠKOLU – VRTIĆI

skije d orange - SKI ŠKOLA VRTIĆI OBRAZAC

  Ime:
  Prezime:
  Datum Rođenja:
  OIB:
  Adresa:
  Ime i prezime roditelja/staratelja:
  Email roditelja/staratelja:
  Mobitel roditelja/staratelja:
  Ako Vam je potrebna skijaška oprema molimo navedite br. noge i visinu:
  Visina polaznika u cm:
  Broj noge:
  Molimo navedite željeno mjesto polaska (ukoliko isto nije već određeno u dogovoru s matičnim vrtićem):
  Molimo navedite ime i prezime osobne pratnje ako ju želite (moguće samo ukoliko pratnja nije već dogovorena s matičnim vrtićem):
  Napomena u vezi prehrane:
  Važne napomene: