PRIJAVNICA ZA SKI ŠKOLU – VRTIĆI

skije d orange - SKI ŠKOLA VRTIĆI OBRAZAC

  Ime:

  Prezime:

  Datum Rođenja:

  OIB:

  Adresa:

  Ime i prezime roditelja/staratelja:

  Email roditelja/staratelja:

  Mobitel roditelja/staratelja:

  Ako Vam je potrebna skijaška oprema molimo navedite br. noge i visinu:

  Visina polaznika u cm:

  Broj noge:

  Molimo navedite željeno mjesto polaska (ukoliko isto nije već određeno u dogovoru s matičnim vrtićem):

  Molimo navedite ime i prezime osobne pratnje ako ju želite (moguće samo ukoliko pratnja nije već dogovorena s matičnim vrtićem):

  Napomena u vezi prehrane:

  Važne napomene: